LUULOSAIRAUS.COM © tarina julkisen terveydenhuollon kulissien takaa

KIPU JOTA KOHDELLAAN LUULOSAIRAUTENA


6906  päivää invalidisoivia kipuja
996  päivää Astra Zeneca’n rokotteesta
859  päivää ensimmäisestä lähetteestä TYKS:iin
659  päivää toisesta lähetteestä TYKS:iin
340  päivää kyypakkauksen tabletteja
253  päivää kolmannesta lähetteestä TYKS:iin
160  päivää kivun päähoitovastuu itsellä
97  päivää neljännestä lähetteestä TYKS:iin

Satiiria toteuttava taiteeni ilmentää taitavaa tyylikeinoa, joka paljastaa julkisen terveydenhuollon epäkohtia sekä tarkastelee todellisuuden ja ihanteiden ristiriitoja. Teoksessani vallitsee kriittinen, ivallinen ja leikkisä asenne, joka tuo esille yhteiskunnallisia ongelmia julkisen rahoituksen alla.

Suunnitelmatalous ei toimi SOTE:ssa.

SOTE:n rahoitusta tulee lisätä!


Kaikki artikkelit

Voit lukea artikkeli painamalla artikkelin otsikkoa tai käytä hakua kirjoittamalla hakusana alla olevaan laatikkoon ja paina “Etsi”:


Kaikki artikkelit uusimmasta vanhimpaan