LUULOSAIRAUS.COM © tarina julkisen terveydenhuollon kulissien takaa

KIPU JOTA KOHDELLAAN LUULOSAIRAUTENA


6906  päivää invalidisoivia kipuja
996  päivää Astra Zeneca’n rokotteesta
859  päivää ensimmäisestä lähetteestä TYKS:iin
659  päivää toisesta lähetteestä TYKS:iin
340  päivää kyypakkauksen tabletteja
253  päivää kolmannesta lähetteestä TYKS:iin
160  päivää kivun päähoitovastuu itsellä
97  päivää neljännestä lähetteestä TYKS:iin

Satiirini on taiteellinen ilmaisumuoto ja tyylillinen väline, joka tarttuu todellisuuden ja ideaalien välisiin ristiriitoihin ja arvioi julkisen terveydenhuollon puutteita. Teokseni kuvastaa kriittistä, ironista ja provosoivaa otetta, joka tuo esiin terävän pilkanteon.

Suunnitelmatalous ei toimi SOTE:ssa.

SOTE:n rahoitusta tulee lisätä!


#SOTE #perusterveydenhuolto: uudistukset jatkavat epäonnistumista

Kaikki perusterveydenhuollon uudistukset tuntuvat olevan täydellinen farssi, ja tämä farssi jatkuu niin kauan kuin päätä pannaan pensaaseen ja kieltäydytään tunnustamasta tosiasioita. On aika katsoa totuutta silmiin!

Ongelma on siinä, että palvelujen tuotantotapa on täysin pielessä. Sen sijaan, että tarjoaisimme lähipalveluita potilaille, nämä palvelut niputetaan suuriin terveyslinnoihin. Ja mitä tekevät nuo linnojen vartijat, eli lääkärit ja hoitajat? He eivät näytä olevan kiinnostuneita potilaiden hyvinvoinnista. Heidän päätehtävänsä tuntuu olevan potilaiden vastaanotolle pääsyn estäminen, ja jos potilas sattuu pääsemään vastaanotolle, heidän ainoa tarkoituksensa on mitätöidä potilaan oireet.

Tämä on täysin absurdi tilanne! Perusterveydenhuolto on tarkoitettu auttamaan ihmisiä, ei vaikeuttamaan heidän elämäänsä. Faktojen tunnustaminen on ensimmäinen askel kohti terveydenhuollon uudistamista. Meidän on purettava nämä terveyslinnat ja palautettava lähipalvelut sinne, missä ne todella kuuluvat, eli potilaiden ulottuville. Lääkärien on ymmärrettävä, että heidän tehtävänsä on auttaa ja hoitaa potilaita, ei vain istua toimistossaan mitätöimässä heidän huoliaan.

On aika vaatia vastuullisuutta ja tehokkuutta perusterveydenhuollossa. Potilaiden terveys ja hyvinvointi eivät saa olla pelinappuloita poliittisessa pelissä tai byrokraattisessa sotkussa. Faktat on tunnustettava, ja tarvitaan rohkeita toimia terveydenhuollon uudistamiseksi.

Potilaiden etu on asetettava etusijalle, eikä heidän tarvitse enää sietää epäonnistuneita uudistuksia ja välinpitämättömyyttä.