LUULOSAIRAUS.COM © tarina julkisen terveydenhuollon kulissien takaa

KIPU JOTA KOHDELLAAN LUULOSAIRAUTENA


6906  päivää invalidisoivia kipuja
996  päivää Astra Zeneca’n rokotteesta
859  päivää ensimmäisestä lähetteestä TYKS:iin
659  päivää toisesta lähetteestä TYKS:iin
340  päivää kyypakkauksen tabletteja
253  päivää kolmannesta lähetteestä TYKS:iin
160  päivää kivun päähoitovastuu itsellä
97  päivää neljännestä lähetteestä TYKS:iin

Satiirini on taidemuoto ja ilmaisukeino, jonka avulla tarkastellaan todellisuuden ja ihanteiden kontrasteja sekä arvioidaan julkisen terveydenhuollon puutteita. Teoksessani korostuu kriittinen, leikkisä ja pureva asennoituminen, joka tuo esiin terävää ivaa.

Suunnitelmatalous ei toimi SOTE:ssa.

SOTE:n rahoitusta tulee lisätä!


Miksi kirjaaminen #potilaskertomus’kseen jätetään #kipu kirjaamatta?

Terveydenhuollon työntekijöiden työ on vaativaa ja vastuullista, ja yksi tärkeimmistä tehtävistä on potilaskertomusten ylläpitäminen tarkasti ja huolellisesti. Kuitenkin joskus saattaa tapahtua tilanteita, joissa terveydenhuollon työntekijä jättää kirjaamatta potilaan kokeman kivun potilaskertomukseen. Tämä on vakavaa, sillä kivun tunnistaminen ja asianmukainen hoitaminen on keskeinen osa potilaan hyvinvoinnin varmistamista terveydenhuollossa.

On useita syitä, miksi terveydenhuollon työntekijä saattaa jättää kivun kirjaamatta potilaskertomukseen, ja nämä syyt voivat olla sekä tiedostettuja että tiedostamattomia. Alla on joitakin yleisimpiä syitä:

1. Aikapaine: Terveydenhuollon ammattilaiset työskentelevät usein kiireisissä olosuhteissa, ja aikapaine voi johtaa siihen, että tärkeitä tietoja unohtuu kirjata. Potilaiden hoitaminen ja kiireelliset tehtävät voivat johtaa siihen, että kivun kirjaaminen jää sivuun.

2. Kommunikaation puute: Joskus terveydenhuollon tiimissä ei ole riittävää kommunikaatiota kivun arvioinnista ja hoidosta. Tämä voi johtaa tilanteisiin, joissa hoitaja tai lääkäri ei ole tietoinen potilaan kokemasta kivusta, ja näin ollen se jää kirjaamatta.

3. Potilaan epäselvä ilmaisu: Joissakin tapauksissa potilas ei välttämättä ilmaise kipuaan selkeästi tai hoitohenkilökunta ei osaa tulkita potilaan viestejä oikein. Tämä voi johtaa kivun huomiotta jättämiseen.

4. Pelko seuraamuksista: Terveydenhuollon työntekijät voivat pelätä seuraamuksia, jos he kirjaavat kivun väärin tai liian usein. Tämä voi johtaa siihen, että he välttelevät kivun kirjaamista.

5. Resurssien puute: Joissakin terveydenhuollon yksiköissä voi olla resurssipula, joka vaikeuttaa kivun asianmukaista seurantaa ja kirjaamista. Tällaisissa tilanteissa hoitajat saattavat joutua tekemään valintoja siitä, mihin he voivat käyttää aikaansa.

On tärkeää korostaa, että kivun kirjaaminen on olennaista potilaan hoidon kannalta. Kipu voi olla oire vakavammasta terveysongelmasta, ja sen huomiotta jättäminen voi viivästyttää asianmukaista hoitoa. Terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa ja potilasturvallisuustyössä onkin tärkeää kiinnittää erityistä huomiota kivun tunnistamiseen ja kirjaamiseen sekä tarjota tukea ja resursseja, jotta näitä virheitä voidaan välttää.

Potilaiden turvallisuus ja hyvinvointi ovat aina ensisijaisia terveydenhuollossa!