LUULOSAIRAUS.COM © tarina julkisen terveydenhuollon kulissien takaa

KIPU JOTA KOHDELLAAN LUULOSAIRAUTENA


6906  päivää invalidisoivia kipuja
996  päivää Astra Zeneca’n rokotteesta
859  päivää ensimmäisestä lähetteestä TYKS:iin
659  päivää toisesta lähetteestä TYKS:iin
340  päivää kyypakkauksen tabletteja
253  päivää kolmannesta lähetteestä TYKS:iin
160  päivää kivun päähoitovastuu itsellä
97  päivää neljännestä lähetteestä TYKS:iin

Satiiri on taiteenmuoto ja tyylikeino, jonka avulla voi tarkastella ja arvostella yhteiskunnallisia epäkohtia terveydenhuollon kontekstissa. Teoksessani ilmenee kriittinen, ivallinen ja terävästi sanottu näkemys näistä aiheista.

Suunnitelmatalous ei toimi SOTE:ssa.

SOTE:n rahoitusta tulee lisätä!


#Oikeudenmukaisuus terveydenhuollossa: hoitoa vai hoitamattomuutta?

THL:n eriarvoisuustutkijat ovat jälleen puhuneet, ja tällä kertaa heidän sanomansa kuuluu: oikeudenmukaisuus terveydenhuollossa toteutuu parhaiden, kun potilaat jäävät tasapuolisesti ilman hoitoa. Tämä saattaa kuulostaa oudolta, mutta älkäämme antako ensivaikutelman hämätä itseämme.

Eriarvoisuustutkijat ovat tunnettuja siitä, että he ottavat terveydenhuollon kriittisen tarkastelun kohteekseen. Heidän näkemyksensä voi olla yllättävä, mutta jäämme odottamaan, kuinka moni meistä tulee vapaaehtoisesti jättämään hammaslääkärin ajan varaamatta tai unohtamaan influenssarokotuksensa, vain jotta oikeudenmukaisuus toteutuisi.

Kun astumme terveydenhuollon ammattilaisten saappaisiin, näemme tilanteen toiselta kantilta. Terveydenhuollon koulutuksen saaneet pyrkivät parhaaseen saatavilla olevaan hoitoon mahdollisimman monelle potilaalle. Tämä ei tarkoita sitä, että potilaita jätetään hoitamatta, vaan päinvastoin. Lääkärit ja hoitajat työskentelevät ahkerasti tarjotakseen apua ja parannusta niille, jotka sitä tarvitsevat.

Eriarvoisuustutkijoiden ajatus siitä, että oikeudenmukaisuus saavutetaan, kun kaikki jäävät ilman hoitoa, saattaa perustua ajatukseen siitä, että kaikille pitäisi tarjota yhtäläiset mahdollisuudet. Mutta kuten sanotaan, tie helvettiin on päällystetty hyvillä aikomuksilla. Terveydenhuollon ammattilaiset pyrkivät tarjoamaan apua niille, jotka sitä tarvitsevat, koska he ymmärtävät, että kaikki potilaat eivät ole samassa tilanteessa.

Joten mitä voimme oppia tästä? Ehkäpä sen, että terveydenhuolto on monimutkainen aihe, ja yksinkertaiset ratkaisut eivät aina ole paras vaihtoehto. Oikeudenmukaisuus voidaan saavuttaa paremmin tarjoamalla laadukasta hoitoa kaikille, riippumatta heidän taustastaan tai varallisuudestaan. Joten kun seuraavan kerran mietit, kannattaako hammaslääkäriaika varata, muista, että terveytesi on arvokas, ja se ansaitsee parasta hoitoa.