LUULOSAIRAUS.COM © tarina julkisen terveydenhuollon kulissien takaa

KIPU JOTA KOHDELLAAN LUULOSAIRAUTENA


6906  päivää invalidisoivia kipuja
996  päivää Astra Zeneca’n rokotteesta
859  päivää ensimmäisestä lähetteestä TYKS:iin
659  päivää toisesta lähetteestä TYKS:iin
340  päivää kyypakkauksen tabletteja
253  päivää kolmannesta lähetteestä TYKS:iin
160  päivää kivun päähoitovastuu itsellä
97  päivää neljännestä lähetteestä TYKS:iin

Satiirini on taiteen muoto ja ilmaisukeino, joka tarkastelee tarkkaavaisesti todellisuuden ja ihanteiden ristiriitaisuuksia sekä ottaa kantaa julkisen terveydenhuollon ongelmiin. Teoksessani vallitsee kriittinen, leikkisä ja terävämielinen asenne, joka purkaa asioita terävän satiirin avulla.

Suunnitelmatalous ei toimi SOTE:ssa.

SOTE:n rahoitusta tulee lisätä!


Eduskunnassa kohisee vammaispalvelulain käsittely – oppositio ulosmarssi valiokunnasta


Eduskunnassa on keskiviikkona nähty harvinainen näky, kun oppositiopuolueiden kansanedustajat marssivat ulos valiokunnasta. Syynä tähän protestiin oli vammaispalvelulain käsittely, joka oppositiopuolueiden mukaan oli tapahtunut ennennäkemättömällä tavalla parlamentarismin periaatteiden vastaisesti.

Keskustan Hilkka Kemppi ilmaisi huolensa siitä, että valiokunnalla ei ollut riittävästi aikaa käsitellä hallituksen lakiesitystä. Hallituspuolueiden toimilla oli kiire viedä lakimuutos eteenpäin, ja valiokunnassa päätös syntyi hallituspuolueiden äänin.

Vammaispalvelulain muutokset olivat jo aiemmin herättäneet oppositiossa kritiikkiä, sillä ne nähtiin hallituksen säästötoimina. Vihreiden Bella Forsgren painotti, että lain voimaantulon siirtäminen vaikuttaisi suoraan vammaispalveluihin, jotka jouduttaisiin järjestämään vanhentuneen ja puutteellisen lainsäädännön perusteella. Tämä voisi heikentää erityisesti vammaisten lasten oikeuksia, ja YK:n lapsen oikeuksien komitea oli suositellut toimenpiteitä näiden oikeuksien vahvistamiseksi.

Valiokunnan jäsenet kommentoivat tapahtunutta pettymyksellä. Kim Berg (sd) totesi hallituspuolueiden pyyhkineen käytännössä perustuslakivaliokunnan lausunnolla lattiaa vammaispalvelulain käsittelyssä. Laura Meriluoto (vas) kertoi joutuneensa lähtemään ulos valiokunnasta muiden oppositioedustajien kanssa, koska asianmukaista käsittelyä ei voitu taata hallituspuolueiden toimintatapojen vuoksi.

Kokoomuksen kansanedustaja ja sote-valiokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho puolusti hallituksen esitystä ja korosti, ettei kyse ollut säästöistä. Hän väitti, että edellinen hallitus oli alirahoittanut vammaispalvelulain muutokset ja että laki oli liian epätarkka siinä, kenelle se oikein koskisi ja keille myönnettäisiin vammaispalveluita.

Tämä kiivas kiista vammaispalvelulain muutoksista heijastaa laajempaa huolta sosiaalipolitiikasta ja sen suunnasta Suomessa. Kansanedustajat ottavat kantaa perustavaa laatua oleviin kysymyksiin, jotka koskevat erityisesti heikommassa asemassa olevia kansalaisia. Nyt on odotettavissa, että oppositio ja hallitus jatkavat neuvottelujaan ja keskustelua vammaispalvelulain kohtalosta, kunnes päätös saadaan aikaan, ja vammaispalvelut saavat ansaitsemansa huomion ja resurssit.