LUULOSAIRAUS.COM © tarina julkisen terveydenhuollon kulissien takaa

KIPU JOTA KOHDELLAAN LUULOSAIRAUTENA


6906  päivää invalidisoivia kipuja
996  päivää Astra Zeneca’n rokotteesta
859  päivää ensimmäisestä lähetteestä TYKS:iin
659  päivää toisesta lähetteestä TYKS:iin
340  päivää kyypakkauksen tabletteja
253  päivää kolmannesta lähetteestä TYKS:iin
160  päivää kivun päähoitovastuu itsellä
97  päivää neljännestä lähetteestä TYKS:iin

Satiirinen ilmaisuni on taiteen ilmaisumuoto ja tyylillinen keino, joka ottaa kiinni todellisuuden ja ihanteiden kontrasteista sekä arvioi julkisen terveydenhuollon puutteita. Teoksessani ilmenee kriittinen, ivallinen ja voimakkaasti arvosteleva asenne.

Suunnitelmatalous ei toimi SOTE:ssa.

SOTE:n rahoitusta tulee lisätä!


Käynti yksityinen lähete reumapoliklinikalle 23.7.2021

Käynti 23.7.2021
Omakanta näyttää Kanta-palveluihin tallennetut terveystiedot terveydenhuollon käynneistäsi. Tiedot tallennetaan Kanta-palveluihin viiveellä. Jos käynnin tietoja ei näy kohtuullisen ajan kuluessa, voit ottaa yhteyttä sinua hoitaneeseen lääkäriin tai yksikköön.
Ajankohta 23.7.2021
Palveluyksikkö Suomen Terveystalo Oy

*** ***
Diagnoosit
M79.6 Raajakipu; P-ANCA posit
Potilaskertomus
SISÄTAUDIT
*** *** Sisätautien erik.lääkäri
*** ***
23.7.2021
Hoidon toteutus
Tulosyy
Potilaan ilmoittama tulosyy: Käynnin syy: ANCA-vasta-aineiden löytyminen laboratoriokokeista eikä julkinen terveydenhuolto pysty tarjoamaan aikoja lääkärille.
Maksaja: Asiakas itse
Palvelu: Verisuonten tulehdustilojen tutkimus ja hoito
Vaskuliittia epäiltiin kun pohkeessa ja myöhemmin reidessä oikealla kipua viikko covid rokotteen jälkeen. Laskimotukos poissuljettiin päivystyksessä. Lapsuudessa oli punapilkkuista ihottumaa jaloissa, mikä loppui murrosiässä. Raapi jalat verille öisin. Kipu on jatkunut maaliskuusta lähtien säärien ja reisien alueella. 5/2021 kollega määrännyt labrat.
Esitiedot (anamneesi)
10-20 vuotta ollut jalkojen ja selkäkivun takia ongelmia. Selkäsärkyyn saa ketamiini-infuusion kerran viikossa TYKSissä. Yhdessä vaiheessa käytti pyörätuolia selkäkivun takia. Nykyään liikkuu ulkona sähkömopon kanssa.
Niveliin jäänyt kipu pitkittymään, eli kipu ei ole normalisti poistunut, vammojen jälkeen.
Väsyttää koko ajan. Nukkuu 12-14 tuntia / vrk.
1½ v oillut CPAP käytössä.

SUKU : isoisällä psori

LÄÄKITYS
Duloksetiini 120 mg 1×1.

Norspan lopetti suunnitellusti 3 vk sitten kun ketamiini alkoi tehota.

Virtsanäyte 12.7.2021
U-Gluk-O: neg
U-Leuk-O: +
U-Nitr-O: neg
U-Keto-O: neg
U-pH-O: 5.0
U-Om.p.-O: koht
U-Alb-O: neg
U-Eryt-O: neg

Suolentoiminta meni huonommaksi Norspanin kanssa, toisaalta jo armeija-aikana oli huono. Makrolgoli auttoi.
Nykytila (status)
ADP +/+ ATP +/+. Iho siisti. Ei turvonneita niveliä.
Tutkimukset
Laboratoriotutkimusvastauksia:
25.05.2021 S -C3 1.44 g/l ( 0.71 – 1.41 )
25.05.2021 S -ANCA Tehty Lomake
25.05.2021 S -C-ANCAb Negatiivinen titteri
25.05.2021 S -P-ANCAb Positiivinen titteri
Vastaus:
Immunofluoresenssitutkimuksessa todetaan selvästi positiiviset ANCA-vasta-aineet (titteri 100, viitearvo alle 10) pANCA-tyyppisenä värjäyskuviona. Tätä värjäytymiskuviota todetaan mikroskooppisessa polyangiitissa sekä joskus granulomatoottisessa polyangiitissa ja Churg-Straussin syndroomassa. Jatkotutkimuksena suos. MPO-vasta-aineiden määrittämistä (S -MPOAbG, KL 4149) löydöksen merkityksen arvioimiseksi, koska MPOAb-negatiivinen p-ANCA-löydös voi liittyä ulseratiiviseen koliittiin, muihin autoimmuunitauteihin tai ns. sekundaarisiin vaskuliitteihin.
25.05.2021 B -C4-D Tehty Lomake
Vastaus:

{Liite:B-C4-D 25.5.2021}
Suunnitelma
Pitkälliset invalidisoivat kivut ja nyt uutena maaliskuusta raajojen särky. P-ANCA koholla. Suos TYKS reuma pkl tutkimuksiin.
Tehty sairaalalähete 23.07.2021 *** *** (4VMM)
Poliklinikka: TYKS, Reumatologia (REU)
Diagnoosi
M79.6:: Raajakipu; P-ANCA posit
Toteamispäivä: 23.07.2021
Ensisijaisuus: Päädiagnoosi tai päätoimenpide
Varmuusaste: Todennäköinen tai varma
Pysyvyys: Määräaikainen