LUULOSAIRAUS.COM © tarina julkisen terveydenhuollon kulissien takaa

KIPU JOTA KOHDELLAAN LUULOSAIRAUTENA


6906  päivää invalidisoivia kipuja
996  päivää Astra Zeneca’n rokotteesta
859  päivää ensimmäisestä lähetteestä TYKS:iin
659  päivää toisesta lähetteestä TYKS:iin
340  päivää kyypakkauksen tabletteja
253  päivää kolmannesta lähetteestä TYKS:iin
160  päivää kivun päähoitovastuu itsellä
97  päivää neljännestä lähetteestä TYKS:iin

Satiirini on taidemuoto ja ilmaisukeino, joka käsittelee realiteetin ja ideaalien kontrasteja ja arvostelee julkisen terveydenhuollon ongelmia. Teokseni kantava voima on sen kriittinen, ironinen ja pisteliäs sävy.

Suunnitelmatalous ei toimi SOTE:ssa.

SOTE:n rahoitusta tulee lisätä!


#Harvinaissairaus: #diagnoosi ja #hoito

Harvinaissairauksien diagnoosi: taistelu tiedon ja hoidon saamiseksi

Harvinaisen sairauden diagnoosi on monille potilaille haasteellinen matka, joka vaatii kärsivällisyyttä ja päättäväisyyttä. Usein sairaus jää tunnistamatta, ja tietoa sen hoidosta ja hallinnasta voi olla vaikea löytää. Onneksi Suomessa on käytössä kansallinen ohjelma harvinaissairauksien hoitamiseksi, ja yliopistosairaaloissa toimivat harvinaisten sairauksien yksiköt pyrkivät helpottamaan diagnoosin saamista ja tarjoamaan tukea potilaille ja heidän läheisilleen.

Harvinaissairauksiksi Euroopassa luokitellaan sairaudet, joita sairastaa korkeintaan 5 henkilöä 10 000:sta. Vaikka yksittäiset sairaudet ovat harvinaisia, yhdessä ne muodostavat merkittävän tautiryhmän. Arvioidaankin, että Suomessa ainakin 300 000 ihmistä elää jollain tavalla harvinaisen sairauden, vamman, oireyhtymän tai epämuodostuman kanssa.

Harvinaissairaudet voivat olla äärimmäisen monimuotoisia niin oireiltaan, sairauden alkamisajankohdaltaan kuin ennusteeltaankin. Potilaan oireita ei aina tunnisteta merkiksi harvinaissairaudesta, ja tämä voi johtaa pitkittyneisiin ja vaikeisiin diagnoosiprosesseihin. Jopa diagnoosin saamisen jälkeen potilas saattaa kohdata terveydenhuollon ammattilaisia, jotka eivät tunne hänen sairauttaan tai osaa tarjota tarvittavaa hoitoa.

Vaikka moniin harvinaissairauksiin ei ole parantavaa hoitoa, tarkan diagnoosin saaminen on silti äärimmäisen merkityksellistä. Potilaalle epämääräiset oireet saavat selityksen, ja tieto diagnoosista voi auttaa ymmärtämään tilannetta paremmin. Lisäksi se mahdollistaa oikeanlaisten hoitojen, kuntoutuksen ja tukitoimien löytämisen. Erityisen tärkeää tämä on perinnöllisten harvinaissairauksien kohdalla, sillä diagnoosi mahdollistaa myös periytymisen riskin arvioimisen ja tarvittavien suojatoimien toteuttamisen.

Perusterveydenhuollon rooli on ensiarvoisen tärkeä harvinaissairauksien tunnistamisessa ja ohjauksessa. Lääkäreiden on osattava epäillä harvinaissairautta ja ohjattava potilas eteenpäin diagnostiikkaa ja hoidon aloitusta varten. Diagnoosin varmistuttua yliopistosairaalat ovat keskeisessä asemassa harvinaissairauksien diagnostiikassa ja hoidossa. Niiden harvinaissairauksien yksiköt ovat erikoistuneita näiden sairauksien hoitoon ja ohjaavat potilaat tarvittaessa oikeaan paikkaan.

Harvinaissairauksien hoitoon ja tutkimukseen liittyy monia haasteita, mutta Suomessa tehdään aktiivisesti työtä niiden voittamiseksi. Kansallinen ohjelma ja harvinaisten sairauksien yksiköt ovat merkittäviä askeleita kohti parempaa hoitoa ja elämänlaatua niille, joita harvinaiset sairaudet koskettavat. Potilaiden ja heidän perheidensä rooli on myös korvaamaton, kun kyse on sairauden ymmärtämisestä ja hoitomuotojen kehittämisestä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että harvinaissairaudet ovat monimuotoisia ja haastavia sairauksia, jotka vaativat erityistä huomiota niin terveydenhuollon ammattilaisilta kuin yhteiskunnaltakin. Diagnoosin saaminen ja oikean hoidon löytäminen voivat olla pitkiä prosesseja, mutta ne ovat äärimmäisen tärkeitä potilaiden elämänlaadulle ja tulevaisuudelle. Suomessa tehty työ harvinaissairauksien parissa antaa toivoa siitä, että tulevaisuudessa näitä sairauksia voidaan tunnistaa ja hoitaa entistä paremmin.