LUULOSAIRAUS.COM © tarina julkisen terveydenhuollon kulissien takaa

KIPU JOTA KOHDELLAAN LUULOSAIRAUTENA


6906   päivää invalidisoivia kipuja
996   päivää Astra Zeneca’n rokotteesta
859   päivää ensimmäisestä lähetteestä TYKS:iin
659   päivää toisesta lähetteestä TYKS:iin
340   päivää kyypakkauksen tabletteja
253   päivää kolmannesta lähetteestä TYKS:iin
160   päivää kivun päähoitovastuu itsellä
97   päivää neljännestä lähetteestä TYKS:iin

Satiirini on taiteellinen ilmaisutapa ja tyylisuunta, joka ottaa kiinni todellisuuden ja ihanteiden välisistä ristiriidoista ja antaa äänen julkisen terveydenhuollon puutteille. Teokseni ydin on kriittinen, pilkallinen ja terävä huumori, joka teroittaa asetuksensa kohteeseen.

Suunnitelmatalous ei toimi SOTE:ssa.

SOTE:n rahoitusta tulee lisätä!


#satiiri: terävä kieli yhteiskunnallisen ja moraalisen kritiikin välineenä


Satiiri, tuo terävän kielen ja purevan ivan taidokas sekoitus, on ollut aina osa kirjallisuutta ja yhteiskuntaa. Siinä missä huumori pyrkii saamaan meidät nauramaan yhdessä, satiiri usein naurattaa meitä omassa yksinäisyydessämme.

Mutta miksi kirjoitan omasta tilanteestani satiiria? – Selitän sen tässä artikkelissa, huumoria käyttäen tietenkin.

Satiirinen sydämeni sykkii kriittiselle, pilkalliselle ja usein aggressiiviselle asenteelle. Se puree, repii ja paljastaa yhteiskunnan julkisen terveydenhuollon epäkohdat. Mutta samalla se naurattaa meitä, se viihdyttää. Se tekee sen ovelasti ja koomisesti.

Kun kirjoitan satiiria julkisen terveydenhuollon riittämättömästä rahoituksesta, teen sen siksi, että haluan herättää keskustelua tästä tärkeästä aiheesta. Satiriin kuuluu aina kohde, ja minun kohteenani on tässä tapauksessa julkinen terveydenhuoltojärjestelmämme jonka rahoittaa yhteiskunta, eli lopulta me kansalaiset. Näen sen tehottoman toiminnan harvinaisissa sairauksissa ongelmallisena, ja haluan tuoda sen esiin naurun ja kritiikin avulla.

Satiirini ei kuitenkaan ole aina hyväntuulista leikinlaskua. Siinä missä huumori usein suhtautuu lempeästi naurettaviin ilmiöihin, satiirini voi olla armotonta. Se ei anna myötätunnon signaaleja, vaan iskee suoraan kohteeseensa.

Satiiri saattaa muistuttaa propagandaa, mutta siinä missä propaganda pyrkii lopulliseen vakuuttamiseen, satiiri antaa lukijan tehdä omat johtopäätöksensä. Se luo kontrasteja, mutta ei pyri lukitsemaan vastakohtia.

Satiiri voi olla myös vaarallinen ase disinformaation levittämisessä, ja siksi sen käyttöä on syytä tarkkailla kriittisesti. Se voi naureskella narratiiveille ja mielipiteille, mutta se voi myös oikeuttaa kiistanalaisia näkemyksiä. Kehoitankin lukijoitani tarkastelemaan mielipiteitäni avoimin mielin ja varmentamaan faktoja ilman niiden välitöntä hyväksymistä totuudeksi.

Satiirissa on aina kohde, ja se naureskelee asioille, jotka ovat pahaksi, vahingollisia ja tuhoavia. Se ei säästä harmittomia kohteita, kuten huumori usein tekee. Satiiri asettaa kohteensa eettisen valon alle ja paljastaa sen ongelmat.

Hyvä satiiri on pisteliästä ja iskevää. Se voi olla myrkyllistä, ja sen tarkoitus on ainakin periaatteessa vahingoittaa kritisoimaansa kohdetta. Satiirikkona uskon toimivani oikein ketään nimeämättä. Hyökkään järjestelmän pahetta ja typeryyttä vastaan, en viattomia ja hyveellisiä. Julkisessa terveydenhuollossa työskentevät tekevät tärkeää työtä yhteiskunnan hyväksi eikä heitä siten tulisi asettaa huonoon valoon.

Satiirini voi olla aggressiivista ja käyttää verbaalista väkivaltaa, mutta lähtökohtaisesti se ei ole tavoitteenani – se on vain osa taiteen muotoa joka leikittelee semantiikalla.

Satiirini paljastaa kätkettyä tai vaiettua todellisuutta, maailman julkisen terveydenhuollon kulissien takaa. Tuon esiin tekopyhyyden ja kaksinaismoraalin jota yksityisen sektorin palveluja käyttävä varakkaampi väestönosa ei voi edes ymmärtää.

Satiiri on voimakas väline ja tarkoituksenani on tuoda esiin totuus ja paljastaa valheellisuus. Se on sananvapauden pioneeri, jolla kritisoin julkisen terveydenhuollon rahoituksen riittämättömyyttä ja siitä johtuvia ongelmia. Mutta samalla pyrin kirjoittamaan siitä hauskaa ja nokkelaa, nautinnollista ja huvittavaa.

Tarkotuksenani on siis huumorin ja naurun avulla saavuttaa keskustelua joka painostaa hyväksymään totuuden riittämättömistä resursseista ja vajaasta rahoituksesta joita yhteiskuntamme tulee tarvitsemaan nyt ja tulevaisuudessa.

Satiiri on taidetta, joka herättää meidät, ravistelee meitä ja saa meidät nauramaan. Se on väline, joka voi muuttaa maailmaa tai ainakin herättää meidät ajattelemaan sitä uudella tavalla.

Ja siksi minä kirjoitan satiiria omasta tilanteestani – koska nauru voi olla voimakas muutosvoima, ja satiiri voi olla avain siihen.

Pyydän lukijoitani ymmärtämään, että kirjoitan artikkelini pääsääntöisesti hakukone-optimointia silmälläpitäen, ja siksi artikkeleissa on osittain myös toistoa joidenkin sanojen suhteen – kyseisellä tavalla hakukoneet priorisoivat verkkosivuja ja saan artikkelini paremmalle paikoille näkyviin.

Hakusanat ovat tärkeä osuus internetin hakukoneiden toimintaa ja niitä tulisi käyttää sopivassa suhteessa sisällön leipätekstissä.