LUULOSAIRAUS.COM © tarina julkisen terveydenhuollon kulissien takaa

KIPU JOTA KOHDELLAAN LUULOSAIRAUTENA


6906  päivää invalidisoivia kipuja
996  päivää Astra Zeneca’n rokotteesta
859  päivää ensimmäisestä lähetteestä TYKS:iin
659  päivää toisesta lähetteestä TYKS:iin
340  päivää kyypakkauksen tabletteja
253  päivää kolmannesta lähetteestä TYKS:iin
160  päivää kivun päähoitovastuu itsellä
97  päivää neljännestä lähetteestä TYKS:iin

Satiiri on taiteellinen ilmaisumuoto ja tyylillinen keino, jonka avulla otan kiinni eroavaisuuksiin todellisuuden ja ihanteiden välillä sekä arvostelen julkisen terveydenhuollon puutteita. Teokseni henkii kriittistä, pilkallista ja intensiivistä asennetta, purevaa ivaa.

Suunnitelmatalous ei toimi SOTE:ssa.

SOTE:n rahoitusta tulee lisätä!


psykiatria loppuarvio


PSYKIATRIA YHTEENVETO

Psykologi
Akuuttipsykiatria, Turun yliopistollinen keskussairaala

11.9.2023 Hoidon arviointi

Loppuarvio (epikriisi)

Ks. yst. ak:n PSY-teksti edeltä. Potilas kävi psykologin vastaanotolla kaksi kertaa. Ehdimme aloittaa persoonallisuuspiirteiden kartoituksen. PDQ-4 -itsearviointikyselyssä potilas tunnisti lähes yksinomaan eristäytyviä piirteitä, mutta tarkensi olleensa aikaisemmin sosiaalinen ja ulospäin suuntautunut ja että kivut ja masennus ovat vieneet kiinnostuksen muihin ihmisiin. Mieliala on vastaanotolla kuvautunut tasaisena, lievän alavireisenä. Potilas ei tunnista kokeneensa hypomaanista tai maanista oireilua elämänsä aikana. Esiin ei ole tullut viitteitä psykoottisuuteen tai akuuttiin suisidaalisuuteen. Kartoitettaessa mahdollista traumataustaa potilas kertoi kokeneensa traumaattisia tilanteita lähinnä julkisessa terveydenhuollossa. Potilas sai toisella käynnillä ohjeet ja yhteystietoja psykoterapeutin hakemista varten.

Kolmas tapaaminen oli sovittuna 19.9.23. Potilas laittoi kuitenkin 8.9. ak:lle tekstiviestin, jossa perui em. ajan. Hän kertoi, ettei halua tuhlata yhteiskunnan resursseja psykiatrian puolelta ja että jatkaa asian selvittämistä yksityissektorilla. Tavoitin potilaan tänään puhelimella hänen toiveidensa ja ajatustensa varmistamista varten. Potilas keskustelee rauhallisesti ja koostuneesti. Hän on lähettänyt seikkaperäisen ja avoimen viestin (ak saanut siitä kopion) suurelle joukolle psykoterapeutteja. Potilas ei tällä hetkellä ole varma, onko psykoterapia sittenkään hänelle avuksi, enemmän tuntuu auttavan terapeuttinen kirjoittaminen (oma satiirinen blogi). Terapeuteilta oli kuitenkin tullut vastauksena potilaalle kommentteja, jotka hän on kokenut hyödyllisiksi. Potilaan kuvaamaan Medical Gaslightingiin, ilmiöön jossa hän ei potilaana koe oireidensa ja kokemustensa saavan tarvittavaa vakavuutta, oli otettu potilaan mukaan kantaa.

Potilas on psykologin tapaamisilla johdonmukaisesti tuonut esiin toiveensa saada esim. terveyskeskuksesta resepti hydrokortisonista, jonka hän kokee auttavan kiputilanteeseensa merkittävällä tavalla. Tablettimuotoinen lääkitys auttaisi annoskoon määrittämisessä, nyt kun potilas murentaa kyypakkauksen hydrokortisonin itse. Potilas on esittänyt tämän toiveen terveyskeskuksen omalääkärille, jolle hänellä on seuraava soittoaika lokakuussa. Potilas on erittäin tyytyväinen häntä yksityissektorilla hoitavaan psykiatriin jatkaa hänen hoidossaan. Potilas kertoo, että hänellä on taloudelliset mahdollisuudet käyttää ja aikoo yksityisen sektorin konsultaatiopalveluja somaattiseenkin tilaan liittyvissä asioissa. Potilaan psyykkinen tila on arviojakson aikana pysynyt stabiilina. Yhteisymmärryksessä potilaan kanssa päätetään arviojakso yleissairaalapsykiatrian työryhmässä. Hoitotapahtuman tapahtumadiagnoosit (Diagnoosi)

Dg: Z00.4; Muualla luokittamaton yleinen psykiatrinen tarkastus