LUULOSAIRAUS.COM © tarina julkisen terveydenhuollon kulissien takaa

KIPU JOTA KOHDELLAAN LUULOSAIRAUTENA


6906  päivää invalidisoivia kipuja
996  päivää Astra Zeneca’n rokotteesta
859  päivää ensimmäisestä lähetteestä TYKS:iin
659  päivää toisesta lähetteestä TYKS:iin
340  päivää kyypakkauksen tabletteja
253  päivää kolmannesta lähetteestä TYKS:iin
160  päivää kivun päähoitovastuu itsellä
97  päivää neljännestä lähetteestä TYKS:iin

Satiirini on taiteen muoto ja ilmaisukeino, joka ottaa kiinni todellisuuden ja ihanteiden välisistä eroista ja arvostelee julkisen terveydenhuollon puutteita. Satiirisessa teoksessani heijastuu kriittinen, ivallinen ja voimakkaasti arvosteleva asenne.

Suunnitelmatalous ei toimi SOTE:ssa.

SOTE:n rahoitusta tulee lisätä!


#lukusuositus: #iltalehti #lääkäri #JonneJuntura #psykiatria #ongelmat

Jonne Juntura puhuu julkisen terveydenhuollon ongelmien kieltämisestä.

Psykiatrian päivystys Suomessa: Potilaiden huutava hätä ja järkyttävä tilanne

Lääkäri Jonne Juntura on astunut potilaan saappaisiin psykiatrian päivystyksessä, ja hän tietää, millaista helvettiä se voi olla. Juntura hakeutui aikoinaan itse päivystykseen ahdistuksen vallassa, ja kokemus oli kaikkea muuta kuin miellyttävä.

Psykiatrian ja päihdelääketieteen erikoislääkärinä toiminut Juntura on nähnyt läheltä sen, miten psykiatrian päivystyksessä on kiirettä ja lääkäreistä pulaa. Tämä johtaa väistämättä hankaliin tilanteisiin ja potilaiden kärsimykseen.

Helsingin psykiatrian päivystyksessä potilaalle tarjotaan käytännössä kaksi vaihtoehtoa: joko hänet otetaan osastolle tai kotiutetaan. Avohoito ei toimi tehokkaasti, koska lääkäreistä on valtava pula, ja potilaat joutuvat odottamaan viikkoja saadakseen apua. Tämä viivästyttää hoitoa ja jättää monet potilaat tyhjän päälle, vaikka he eivät välttämättä tarvitsisi sairaalahoitoa.

Psykiatrian päivystyksessä potilaille ei useinkaan voida tehdä selkeää hoitosuunnitelmaa, ja tämä luo tilanteen, jossa potilas kohtaa tuntemattoman lääkärin odottaen apua, jota on vaikea tarjota kiireessä.

Helsingin ja pääkaupunkiseudun alueella sairaalapaikkojen määrä on vähentynyt dramaattisesti viimeisten kymmenen vuoden aikana. Tämä tekee osastohoitoon pääsemisestä entistä hankalampaa.

Esimerkiksi kirjailija Miki Liukkonen yritti hakea apua mielenterveysongelmiinsa Auroran sairaalaan, mutta hänen oli tavattava kolme eri lääkäriä ennen kuin osastohoitopäätös voitiin tehdä. Tämä käytäntö on täysin poikkeava muihin erikoisaloihin verrattuna ja luo lisää epävarmuutta potilaan tilanteeseen.

Nyt tätä kirjoittaessa Miki Liukkonen on jo valitettavasti menehtynyt, olisiko tehokkaampi apu pelastanut tämän menetetyn sielun?

Psykiatrian päivystyksen tilanteet ovat usein arvaamattomia ja vaikeita potilaille ymmärtää. Potilaiden toiveet ja odotukset voivat kohdata kylmän todellisuuden, ja seuraukset voivat olla kohtalokkaita.

Psykiatrian osastopaikkojen vähentäminen on perusteltu halulla integroida psykoosisairauksista kärsiviä potilaita yhteiskuntaan. Mutta ollaanko menty liian pitkälle? Junturan mielestä suurin ongelma on ongelman kieltäminen.

Tilanne on erityisen huono potilaille, joilla on päihdeongelma yhdistettynä psykiatriseen häiriöön. Akuuttien päihdeosastojen ja päihdeyliannostusten hoitoon erikoistuneiden osastojen puute jättää nämä potilaat oman onnensa nojaan.

Lääkärit tarvitsevat enemmän vastuuta siitä, miten potilaat pärjäävät hoidon jälkeen. Tarvitaan akuutteja päihdeosastoja, joissa on osaamista päihdeyliannostusten hoitamisessa ja potilaiden tukemisessa.

Tämä tilanne on sietämätön, ja se vaatii pikaisia toimenpiteitä. Potilaiden henki ja hyvinvointi ovat vaakalaudalla, ja meidän on tehtävä kaikkemme ratkaistaksemme tämän katastrofin. Potilaat ansaitsevat parempaa.

Lue alkuperäinen juttu Iltalehdestä: LINKKI

Jonne Junturan omat kotisivut osoitteessa: https://www.jonnejuntura.fi/