LUULOSAIRAUS.COM © tarina julkisen terveydenhuollon kulissien takaa

KIPU JOTA KOHDELLAAN LUULOSAIRAUTENA


6906   päivää invalidisoivia kipuja
996   päivää Astra Zeneca’n rokotteesta
859   päivää ensimmäisestä lähetteestä TYKS:iin
659   päivää toisesta lähetteestä TYKS:iin
340   päivää kyypakkauksen tabletteja
253   päivää kolmannesta lähetteestä TYKS:iin
160   päivää kivun päähoitovastuu itsellä
97   päivää neljännestä lähetteestä TYKS:iin

Satiirillinen ilmaisuni taiteessa on tyylikeino, joka paljastaa yhteiskunnallisten ihanteiden ja todellisuuden väliset ristiriidat sekä tuo esille julkisen terveydenhuollon puutteita. Teokseni leimaa kriittinen, ilkikurinen ja voimakkaan kärjistävä asenne, pureva iva.

Suunnitelmatalous ei toimi SOTE:ssa.

SOTE:n rahoitusta tulee lisätä!


#Lääkäri, #kipu, #mitätöinti, #mielenterveys, #video

Miten lääkärin suorittama mitätöinti omista kipu-kokemuksista vaikuttaa mielenterveyteen

Kipu on subjektiivinen kokemus, ja jokainen kokee sen omalla tavallaan. Kun henkilö kokee kipua, hän hakeutuu yleensä lääkärin apuun saadakseen helpotusta tai hoitoa. Kuitenkin valitettavasti on tilanteita, joissa lääkäri saattaa vähätellä tai mitätöidä potilaan kipukokemuksen. Tämä voi vaikuttaa merkittävästi potilaan mielenterveyteen, ja tässä artikkelissa pohdin, miten lääkärin suorittama mitätöinti omista kipu-kokemuksista voi vaikuttaa mielenterveyteen.

1. Kipu ja sen subjektiivisuus
Ensinnäkin on tärkeää ymmärtää, että kipu on subjektiivinen tunne. Se tarkoittaa, että jokainen kokee kivun omalla tavallaan, ja sen voimakkuus voi vaihdella suuresti yksilöiden välillä. Toisin sanoen, kipu on aina totta sille, joka sen kokee. Lääkärin tehtävänä on arvioida ja hoitaa potilaan kipua objektiivisesti, ottamalla huomioon potilaan kokemukset ja oireet.

2. Lääkärin mitätöinti ja sen vaikutukset
Valitettavasti on tilanteita, joissa lääkärit saattavat epäillä tai vähätellä potilaan kipua. Tämä voi johtua monista syistä, kuten aikapaineista, puutteellisesta ymmärryksestä tai jopa ennakkoluuloista. Kun potilas kokee, ettei hänen kipuaan oteta vakavasti tai että se mitätöidään, se voi aiheuttaa monenlaisia negatiivisia vaikutuksia mielenterveyteen.

3. Mielenterveyden vaikutukset
Kun potilaan kipua mitätöidään, hän voi kokea monenlaisia mielenterveyteen liittyviä vaikutuksia. Yleisimpiä näistä ovat:

a. Ahdistus: Potilas saattaa tuntea ahdistusta ja epävarmuutta, koska hänen kokemustaan ei oteta vakavasti. Hän saattaa murehtia siitä, ettei saa tarvitsemaansa hoitoa tai että häntä ei uskota.

b. Masennus: Jatkuva kivun mitätöinti voi johtaa masennukseen. Potilas saattaa menettää toivonsa kivunlievityksen suhteen ja kokea, ettei hänen tilanteensa parane.

c. Lisääntynyt kipu: Ristiriitatilanteet ja kivun mitätöinti voivat lisätä potilaan stressitasoja, mikä puolestaan saattaa lisätä kipua. Tämä voi johtaa noidankehään, jossa kipu pahenee, ja potilas kokee yhä enemmän ahdistusta ja masennusta.

4. Ratkaisut ja tuki
On tärkeää, että potilaat saavat tarvitsemansa tuen ja hoidon kivun lievittämiseksi. Lääkärien tulisi kuunnella potilaitaan ja ottaa heidän kokemuksensa vakavasti. Potilailla on myös oikeus pyytää toista lääkärin mielipidettä, jos he eivät ole tyytyväisiä saamaansa hoitoon.

Lisäksi potilaiden on hyvä olla avoimia mielenterveytensä suhteen. Jos kipu ja sen mitätöinti vaikuttavat mielenterveyteen, on tärkeää hakea apua mielenterveyden ammattilaisilta. He voivat tarjota tukea ja hoitoa ahdistukseen, masennukseen ja muihin mielenterveyden ongelmiin.

Yhteenvetona voidaan todeta, että lääkärin suorittama mitätöinti omista kipu-kokemuksista voi vaikuttaa merkittävästi potilaan mielenterveyteen.

On tärkeää, että lääkärit kuuntelevat potilaitaan ja ottavat heidän kokemuksensa vakavasti, jotta potilaat saavat tarvitsemansa hoidon ja tuen. Mielenterveyden ammattilaiset voivat auttaa potilaita käsittelemään mielenterveyteen liittyviä haasteita, joita kivun mitätöinti voi aiheuttaa.