LUULOSAIRAUS.COM © tarina julkisen terveydenhuollon kulissien takaa

KIPU JOTA KOHDELLAAN LUULOSAIRAUTENA


6906   päivää invalidisoivia kipuja
996   päivää Astra Zeneca’n rokotteesta
859   päivää ensimmäisestä lähetteestä TYKS:iin
659   päivää toisesta lähetteestä TYKS:iin
340   päivää kyypakkauksen tabletteja
253   päivää kolmannesta lähetteestä TYKS:iin
160   päivää kivun päähoitovastuu itsellä
97   päivää neljännestä lähetteestä TYKS:iin

Satiiria toteuttava taiteeni ilmentää taitavaa tyylikeinoa, joka paljastaa julkisen terveydenhuollon epäkohtia sekä tarkastelee todellisuuden ja ihanteiden ristiriitoja. Teoksessani vallitsee kriittinen, ivallinen ja leikkisä asenne, joka tuo esille yhteiskunnallisia ongelmia julkisen rahoituksen alla.

Suunnitelmatalous ei toimi SOTE:ssa.

SOTE:n rahoitusta tulee lisätä!


#Mielikuvitus toipumisen apuna #aivohalvaus

Mielikuvaharjoittelu ja aivohalvauspotilaiden yläraajan kuntoutus: Mielikuvituksen voima toipumisen tukena

Aivohalvaus voi osua elämään kuin salama kirkkaalta taivaalta, mutta onneksi kuntoutuksella on keskeinen rooli toipumisessa. Suomessa noin 14 000 ihmistä kohtaa aivohalvauksen vuosittain, ja sen seurauksena moni joutuu kamppailemaan toispuolivartalohalvauksen kanssa. Vaikka aivohalvauksen vaikutukset voivat olla haastavia sekä ylä- että alaraajoille, tässä artikkelissa keskityn yläraajan kuntoutukseen ja mielikuvaharjoittelun rooliin tässä prosessissa.

Yläraajan toimintakyky on elintärkeä tekijä itsenäiselle toimimiselle, ja sen palauttaminen on kuntoutuksen keskiössä. Perinteiset fysioterapian menetelmät ovat olleet tärkeitä, mutta viime aikoina on kiinnitetty enemmän huomiota uusiin ja innovatiivisiin lähestymistapoihin, kuten mielikuvaharjoitteluun.

Mielikuvaharjoittelun voima on hämmästyttävä, ja se on kerännyt kiinnostusta monilta eri tieteenaloilta. Kognitiivisesta neurologiasta urheilutieteisiin, mielikuvaharjoittelua on tutkittu laajasti. Nämä eri alojen tutkimukset ovat inspiroineet kuntoutuksen ammattilaisia tutkimaan sen soveltuvuutta aivohalvauspotilaiden yläraajan kuntoutukseen.

Vaikka aihe on vielä suhteellisen nuori tutkimuskenttä, alustavat tulokset ovat lupaavia. Mielikuvaharjoittelulla näyttää olevan myönteinen vaikutus yläraajan toimintakyvyn kuntoutumiseen. Mutta kuinka tämä tapahtuu?

Mielikuvaharjoittelun tehokkuus saattaa perustua siihen, että harjoitellaan samoja liikkeitä ja toimintoja mielikuvituksessa, kuin fyysisessä harjoittelussa. Mielikuvaharjoittelutekniikalla voi myös olla merkitystä, ja se voi vaihdella eri potilaiden tarpeiden mukaan. Lisäksi on tärkeää harkita, tapahtuuko mielikuvaharjoittelu heti fyysisen harjoittelun jälkeen vai erillisissä istunnoissa.

Mielikuvaharjoittelun positiiviset vaikutukset voivat näkyä monin tavoin. Potilaat saattavat kokea helpompaa suoriutumista päivittäisistä tehtävistä, kuten astioiden pesusta tai pukeutumisesta. Käden toiminnallisuus voi parantua, mikä on avainasemassa monissa arkipäivän askareissa. Lisäksi sormien hienomotoriikan lisääntyminen voi olla merkittävästi potilaan elämänlaatua parantava tekijä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että mielikuvaharjoittelu tarjoaa kiinnostavan mahdollisuuden aivohalvauspotilaiden yläraajan kuntoutuksessa. Vaikka tutkimus tästä aiheesta on vasta alkutekijöissään, antavat alustavat tulokset aihetta optimistisuuteen. Mielikuvituksen voima yhdistettynä perinteisiin kuntoutusmenetelmiin voi olla avainasemassa aivohalvauspotilaiden toipumisessa, ja tulevaisuudessa näemme mahdollisesti lisää tutkimuksia, jotka tukevat tätä väitettä.

Joten muistakaa, kun kyseessä on kuntoutus, älkää aliarvioiko mielikuvituksen voimaa – se voi olla avain matkalla kohti yläraajan toimintakyvyn palautumista aivohalvauspotilaille Suomessa ja ympäri maailmaa.