LUULOSAIRAUS.COM © tarina julkisen terveydenhuollon kulissien takaa

KIPU JOTA KOHDELLAAN LUULOSAIRAUTENA


6906   päivää invalidisoivia kipuja
996   päivää Astra Zeneca’n rokotteesta
859   päivää ensimmäisestä lähetteestä TYKS:iin
659   päivää toisesta lähetteestä TYKS:iin
340   päivää kyypakkauksen tabletteja
253   päivää kolmannesta lähetteestä TYKS:iin
160   päivää kivun päähoitovastuu itsellä
97   päivää neljännestä lähetteestä TYKS:iin

Satiiri on minun taiteellinen ilmaisuni, se on tyylikeino, joka ottaa kiinni todellisuuden ja ideaalien ristiriidoista, ja se arvostelee julkisen terveydenhuollon puutteita. Satiirinen luonteeni heijastuu tässä blogissa voimakkaana kriittisenä, sarkastisena ja terävänä ivana.

Suunnitelmatalous ei toimi SOTE:ssa.

SOTE:n rahoitusta tulee lisätä!


“terveydenhuollossa kokee tulleensa mitätöidyksi mm. ajankohtaisen #kuume’iluoireen vuoksi” – #video

PSYKIATRIA
***, *** Erikoistuva lääkäri
Neuropsykiatria, Turun yliopistollinen keskussairaala
29.10.2021
Hoidon toteutus
Päivittäismerkintä (decursus) 40v mies ollut ketamiinihoitosarjassa kaikkiaan 24 hoitokertaa vaiked-asteisen masennuksen
ja pitkäaikaisen kipuoireyhtymän vuoksi. Työelämästä irtautunut 2013, jonka jälkeen ollut
yhtäjaksoisesti sairauslomalla/kuntoutustuella. Haaveilee työelänään paluusta edes osa
aikaisesti. Erityinen mielenkiinnon kohde sähkötekniikka.
Hyvä hoitovaste; MÄDRS 35-> 2, BDI 35->8, BAI 27-> 6. VAS 7-> kivun voirnakkUuden
keskiarvo 3->0,5 ja kivun haittaavuuden ka 2 -> 0,5.
Ajankohtaisesti MÁDRS 13 (joitain masennusoireita), BAl 19 (kohtalainen), BDI 32 (vaikea
masentuneisuus). PainDetect 20/35p. Potilas on vieroittautunut buprenorfiinilaastarista
ketaminihoidon aikana. Labroissa maksa-arvot kohonneet hiljattain (ALAT 104 ja GT 76);
muutos tapahtunut 9/21 jälkeen.
Uniapneaan käytössä CPAP-hoito 21.1.2020 alkaen, joka ollut tunnollisesti käytössä;
subjektiivinen hyöty CPAP:ista.
TMS hoitoa saanut 20.11.2019-5.2.2021; ei hoitovastetta.
Ajankohtaisesti tutkimuksissa yksityisellä reumatologilla jaksottaisen kuumeen vuoksi, jota
kestänyt parin kk ajan. ANCA-vasta-aineet todettu kohonneeksi yksityissektorin tutkimuksissa. Fyysinen kuormitus provosoi kuumejaksoja. Kuumejaksoja seuraa fatikki, joka
kestää ad 2 vrk.
Ptis kuvaa, että mielialaan alentavasti vaikuttaa tunne, kun terveydenhuollossa kokee tulleensa mitätöidyksi mm. ajankohtaisen kuumeiluoireen vuoksi.
Suunnitelma
Potilas on oleellisesti hyötynyt ketamiinihoidosta. Käyty läpi ketamiinin pitkäaikaishoitoon
littyviä tiedosa olevia haittoja, ja kokeellisen ketamiiniylläpitohoidon seurantaprosessia mahdollisten haittavaikutusten minimoimiseksi. Kirjallinen suostumus kokeelisesta
yläpitohoidosta allekirjoitettu ja skannataan tietojärjestelmään.
Potilas jatkaa ketarmiini-ylläpitohoidossa. jatkoseurantana laboratorionäytteet 3kk välein,
EEG ja kognitiiviset herätevasteet 6kk välein, aivojen MRI 1x/v ja tarkkaavaisuustesti noin
1x/v.
Lisäys EL *** 2.11.: kohonneiden maksa-arvojen vuoksi ylläpitohoitoon siirtyessä
infuusiokäynnin yhteydessä AUDIT+ 1. lab-kontrolli jo 1kk päästä, tämä laitettu määräyksiin.

Lue myös: