LUULOSAIRAUS.COM © tarina julkisen terveydenhuollon kulissien takaa

KIPU JOTA KOHDELLAAN LUULOSAIRAUTENA


6906  päivää invalidisoivia kipuja
996  päivää Astra Zeneca’n rokotteesta
859  päivää ensimmäisestä lähetteestä TYKS:iin
659  päivää toisesta lähetteestä TYKS:iin
340  päivää kyypakkauksen tabletteja
253  päivää kolmannesta lähetteestä TYKS:iin
160  päivää kivun päähoitovastuu itsellä
97  päivää neljännestä lähetteestä TYKS:iin

Satiirini on taiteellinen ilmaisutapa ja tyylisuunta, joka ottaa kiinni todellisuuden ja ihanteiden välisistä ristiriidoista ja antaa äänen julkisen terveydenhuollon puutteille. Teokseni ydin on kriittinen, pilkallinen ja terävä huumori, joka teroittaa asetuksensa kohteeseen.

Suunnitelmatalous ei toimi SOTE:ssa.

SOTE:n rahoitusta tulee lisätä!


Luulosairaus ja Vaskuliitti: Tausta #blogi’n nimen takana

Kuvituskuva: Lääkärilehti.

Monet meistä ovat saattaneet kuulla termistä “luulosairaus”, mutta harvat tietävät sen taustasta ja merkityksestä. Luulosairaus piste com on blogin nimi, joka liittyy pitkäaikaiseen kipusairauteen, jonka syytä ei vielä ole löydetty. Tämän sairauden erityispiirteenä on, että syytä kivulle ei ole löydetty useista tutkimuksista huolimatta. Silti potilaalle on annettu luulosairaus-diagnoosi aiempien tutkimusten päätyttyä tuloksettomina.

Vuonna 2021 yksi koronarokote, tarkemmin Astra Zenecan koronarokote, muutti yllättäen blogin kirjoittajan elämän. Rokotuksen jälkeen noin 10 päivää sen jälkeen alkoi tuntua pistävää kipua jaloissa. Tämä kipuilu jatkui ja paheni kolmen kuukauden ajan, minkä jälkeen kirjoittaja hakeutui terveydenhuollon päivystykseen. Viikonloppuna tapahtuneen hakeutumisen taustalla oli aiempi soitto neuvontapuhelimeen, jossa mietittiin, olisiko syytä hakeutua lääkärin arvioon, sillä epäiltiin mahdollisia tukoksia.

TYKS päivystyksessä ensimmäisenä lääkärin toimesta arveltiin vakuuttavasti sanoitettuna, että kyseessä voisi olla vaskuliitti, tulehduksellinen verisuonitauti – lääkäri erikseen osasi kertoa, että kyseinen sairaus aiheuttaa kipulua ympäri kehoa, kuten potilaalla oli koko elämänsä ollutkin. Kuitenkin kolmen erikoissairaanhoidon lääkärin mukaan jälkikäteen vaskuliitti ei voinut olla syy kipuihin eikä mitään harvinaissairautta epäillä. Vaikka verikokeiden tulokset viittasivat vaskuliittiin, sairastuminen kyseiseen tautiin ei ole mahdollista ennen kuin lääkäri on tehnyt diagnoosin virallisesti – sitä ennen kyseessä on vain luulosairaus.

Kirjoittajalla on ollut noin neljästä viiteen vastaavaa oireilujaksoa joiden syytä ei ole koskaan saatu selville. Ensimmäinen oireilu alkoi lapsena koulu-ikäisenä ja päättyi murrosikään. Silloin oireena oli purppura molemmissa jaloissa jotka vuotivat verta öisin lakanoihin.

Tämä tarina korostaa lääketieteen haasteita ja sen monitahoisuutta. Vaikka potilaalla voi olla selvät oireet ja merkit tietystä sairaudesta, diagnosoinnin ja hoidon saaminen voi olla vaikeaa. Luulosairaus piste com -blogin kautta kirjoittaja haluaa tuoda esille oman tarinansa ja herättää keskustelua siitä, miten potilaiden kokemukset ja tuntemukset voivat olla arvokkaita diagnoosin teossa, mutta jos niitä ei oteta todesta aiemman luulosairausdiagnoosin vuoksi, ei niistä ole siten hyötyä mitätöityinä.

Lisäksi tämä tarina kuvastaa koronarokotteiden vaikutusta terveyteen ja siitä seuraavia odottamattomia seurauksia. Koronarokote kuten myös virusinfektiot voivat laukaista erilaisia oireita ja sairauksia jos niihin on perinnöllistä alttiutta tai piilevä sairaus.

Kirjoittaja on ottanut yhteensä neljä koronarokotetta joista kolme viimeistä on ollut Pfizer’in mRNA eikä niistä viimeisimmistä ole tullut mitään haittavaikutuksia – vain ensimmäinen Oxford-AstraZeneca-rokote aloitti kyseisen sairausjakson joka tätä kirjoittaessa kestänyt noin 2 vuotta ja 6kk.

Yhteenvetona voidaan todeta, että luulosairaus piste com -blogin tarina on esimerkki siitä, miten terveysongelmat voivat olla monitahoisia ja vaativat usein pitkäjänteistä odottelua ja huolellista diagnoosia.

Kirjoittaja haluaa jakaa oman kokemuksensa ja herättää keskustelua siitä, miten terveydenhuolto voisi parantaa potilaiden hoitoa ja ymmärrystä erilaisista sairauksista.

Rokotehaittailmoitusta ei ole tehty terveydenhuollon toimesta eikä kirjoittajan omasta toimesta. Minulla ei ole tieto-taitoa eikä kykyä arvioida voiko rokotteen jälkeinen 10 päivän päästä alkanut oireilu liittyä toisiinsa.

Lähtökohtaisesti hyödyt rokotteella ovat aina haittoja suuremmat, yksittäistapauksessa taas ei.