LUULOSAIRAUS.COM © tarina julkisen terveydenhuollon kulissien takaa

KIPU JOTA KOHDELLAAN LUULOSAIRAUTENA


6906  päivää invalidisoivia kipuja
996  päivää Astra Zeneca’n rokotteesta
859  päivää ensimmäisestä lähetteestä TYKS:iin
659  päivää toisesta lähetteestä TYKS:iin
340  päivää kyypakkauksen tabletteja
253  päivää kolmannesta lähetteestä TYKS:iin
160  päivää kivun päähoitovastuu itsellä
97  päivää neljännestä lähetteestä TYKS:iin

Satiiri on minulle taiteenmuoto ja tyyli, joka ottaa kiinni todellisuuden ja ideaalien välisistä eroista sekä kyseenalaistaa julkisen terveydenhuollon ongelmia. Kirjoituksissani ilmenee kriittistä, pilkallista ja voimakasta asennetta, terävää ivaa.

Suunnitelmatalous ei toimi SOTE:ssa.

SOTE:n rahoitusta tulee lisätä!


Käynti 7.8.2023 – psykiatrinen tarkastus


Tulostettu Kanta-palvelusta 2382023 12.33.26 Ajankohta Palveluyksikkö Varha Diagnoosit ZOO.4 Muualla luokittamaton yleinen psykiatrinen tarkastus

PotilaskertomusPSYKIATRIAErikoislääkäriAkuuttipsykiatria, Turun yliopistollinen keskussairaala

7.8.2023Määrittämätön hoitoprosessin vaihe (ei vaihetta)DiagnoosiDg: Z00.4; Muualla luokittamaton yleinen psykiatrinen tarkastus


Tulosyy

Potilas tulee Tyksin psykiatrian neuromodulaatioyksiköstä el lähettämänä toiminnallisille oireille altistavien tekijöiden kartoitukseen ja mahdollisen Esitiedot (anamneesi)psykoterapian järjestelyjä varten.

Kyseessä on 42-vuotias yksin asuva mies. Somaattisena sairautena astma ja uniapnea, tosin potilas on laihtunut n. 20 kg tutkimuksen jälkeen. Anamneesissa auto-onnettomuudet 05/2005, 07/2005 ja 12/2005 peräänajotilanne. 2000-luvun alusta pitkäaikaisia selän ja alaraajojen kipuja. LS-rangan oireita on tutkittu erikoissairaanhoidossa neurologian klinikassa, fysiatrialla ja neurokirurgialla. Traumaperäiset vammat katsottu parantuneiksi. Potilas kertoo alaraajakipujen alkaneen n. viikon kuluttua AstraZenecan rokotteesta v. 2021. Kipu on luonteeltaan kirvelevää ja polttavaa. Kipu on jatkuvasti läsnä ja vaihtaa jonkin verran paikkaa. Kivun etiologia on epäselvä, taustasyytä ei ole löytynyt tutkimuksista huolimatta. Oireita on selvitelty päivystyksessä, terveyskeskuksessa, yksityissektorilla ja reumatologialla sisätaudeilla. Epäilty vaskuliittia mutta tulehduskokeet ja reumakokeet olleet negatiiviset. Hakeutunut yksityispuolelle, siellä katsottu ANCA-vasta-aineet, jotka olleet koholla, titteri 100, lähetetty TYKS: aan selvittelyihin. 08/2021 TYKS:n sisätaudeilla reumalääkärin arviossa käynyt, ei kuitenkaan todettu vaskuliittia eikä seurannan tarvetta. 04/2021 alaraajalaskimoiden ultraäänessä ei todettu tukoksia.

Kipujen hoitoa varten potilas on käynyt viimeksi TYKS:n neuromodulaatioyksikössä ketamiini- infuusioissa kerran viikossa 11/2019 lähtien. Ketamiini vienyt potilaan mukaan selän hermokivun pois mutta alaraajojen kirvelevä kipu jäänyt. 06/2023 Neuromodulaatioyksikössä päädytty lopettamaan ketamiinihoito vasteen hiipumisen vuoksi.Ketamiinin annosta nostettu mutta siitä seurannut potilaan kertomana haittavaikutuksia.Lääkityksenä duloksetiini 60 mg x 2/vrk.

Nykytila (status)

Vastaanotolla asiallinen ja rauhallinen, luontevaan kontaktiin asettuva potilas. Potilaantoimintakyky on heikentynyt, on paljon kotona. Kirjoittaa blogia. Liikkuu pyörätuolilla.Sosiaalisia kontakteja on niukasti, elämänpiiri on kapeutunut. Ajankohtaisesti kivut VASasteikolla 3/10, kertoo käyttävänsä kyypakkauksen kortisonia kipuun, muuten kipu VASasteikolla tasoa 7/10. Mieliala heijastelee suoraan kivun voimakkuutta. Potilas kuvaatoiminnallisiksi arvioituja oireitaan “luulosairaudeksi” mutta tuntuu ymmärtävän ilmiön ja haluaa siihen psykoterapeuttista apua. Potilas kertoo, että aiempina vuosina terapeuttinenapu on aina jäänyt kivunhoidon ja diagnostisten selvittelyjen jalkoihin. Nyt vaikuttaapsykoterapiaan hyvin motivoituneelta ja edellytykset riittävän hyviltä.

Suunnitelma

Potilasta yksityissektorilla hoitava psykiatri on tehnyt kuntoutussuunnitelman, jossa suositellaan psykoterapiaa Kelan vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena. Tähän tarvitaan vielä julkisen sektorin psykiatrian erikoislääkärin hyväksyntä, jonka työryhmämme el ystävällisesti lupaa tehdä. Sen jälkeen potilaasta voidaan perusterveydenhuollossa tehdä Kela-hakemus (ehdotettu myös allasterapiaa). Sovitaan potilaalle muutama arviokäynti psykologin vastaanotolla mm. persoonallisuuden dynamiikan kartoittamiseksi ja potilaan avustamiseksi psykoterapeutin haussa. Annettu kotiin täytettäväksi lomakkeet MDQ, PDQ-4 ja PAI. Seuraava aika psykologille 29.8.23 klo 11:00.

Hoitotapahtuman tapahtumadiagnoosit (Diagnoosi) Dg: Z00.4; Muualla luokittamaton yleinen psykiatrinen tarkastus