LUULOSAIRAUS.COM © tarina julkisen terveydenhuollon kulissien takaa

KIPU JOTA KOHDELLAAN LUULOSAIRAUTENA


6906   päivää invalidisoivia kipuja
996   päivää Astra Zeneca’n rokotteesta
859   päivää ensimmäisestä lähetteestä TYKS:iin
659   päivää toisesta lähetteestä TYKS:iin
340   päivää kyypakkauksen tabletteja
253   päivää kolmannesta lähetteestä TYKS:iin
160   päivää kivun päähoitovastuu itsellä
97   päivää neljännestä lähetteestä TYKS:iin

Satiirini on taiteen muoto ja ilmaisukeino, joka ottaa kiinni todellisuuden ja ihanteiden välisistä eroista ja arvostelee julkisen terveydenhuollon puutteita. Satiirisessa teoksessani heijastuu kriittinen, ivallinen ja voimakkaasti arvosteleva asenne.

Suunnitelmatalous ei toimi SOTE:ssa.

SOTE:n rahoitusta tulee lisätä!


Käynti 4.3.2022 terveyskeskus – sisäreisien märkivät paiseet

Tekstissähän tulisi olla sisäreisi. Oma valvova ylilääkäri esti pääsyn ihotautilääkärille vaikka tämä kyseinen lääkäri siitä sanoi lähetteen kirjoittavan.

B-kuuri oli antibioottikuuri.

Potilaskertomus
YLEISLÄÄKETIEDE
4.3.2022
***, *** vs. tk-lääkäri
Hoidon toteutus
Diagnoosi
Terveysasema Mäntymäki 1, Turun hyvinvointitoimiala
YLEISLÄÄKETIEDE
Turun hyvinvointitoimiala
S04
R22.4 Alaraajan paikallinen kyhmy, patti tai muhkura
Pysyvyys: Määräaikainen
4.3.2022
***, *** vs. tk-lääkäri
Hoidon toteutus
R22.4 Alaragjan paikallinen kyhmy, patti tai muhkura
Tulosyy
Terveysasema Mäntymäki 1, Turun hyvinvointitoimiala
katso ystäv sh:jan teksti.
KYHMY/PATTI, PAIKALLINEN
Aiemmin epäilty vaskulitti.
Vas pakaran sisäpuolella iso puhkenut patti. Selkeästi tullut märkä.
Nyt b kuuri ja lähete ihotautilääkärille

Lue myös: