LUULOSAIRAUS.COM © tarina julkisen terveydenhuollon kulissien takaa

KIPU JOTA KOHDELLAAN LUULOSAIRAUTENA


6906  päivää invalidisoivia kipuja
996  päivää Astra Zeneca’n rokotteesta
859  päivää ensimmäisestä lähetteestä TYKS:iin
659  päivää toisesta lähetteestä TYKS:iin
340  päivää kyypakkauksen tabletteja
253  päivää kolmannesta lähetteestä TYKS:iin
160  päivää kivun päähoitovastuu itsellä
97  päivää neljännestä lähetteestä TYKS:iin

Satiirilla, joka on taiteen ilmaisumuoto ja tyylillinen väline, otan kiinni todellisuuden ja ihanteiden välisiin eroavaisuuksiin sekä arvostelen julkisen terveydenhuollon puutteita. Teokseni yhdistää kriittisen, ironisen ja terävän asenteen, purevan ivan.

Suunnitelmatalous ei toimi SOTE:ssa.

SOTE:n rahoitusta tulee lisätä!


Käynti 13.1.2022 – yksityinen – sisäreisien patitNäitä uusiutuvia patteja joista puhjetessaan tulee märkää oli reilut 1,5 vuotta Astra Zeneca koronarokotteen jälkeen, kunnes aloitin suositusten vastaisesti kyypakkauksen kortisonin päivittäisen syömisen. Kortisonin käytön aloittamisen jälkeen paiseita ei enää ole tullut.

Pyysin useasti päästä ihotautilääkärille, mutta julkisessa terveydenhuollossa oma terveyskeskuslääkäri ei katsonut sitä tarpeelliseksi ja esti muiden lääkäreiden lähetteiden kirjoittamisen.

KIRURGIA
Hoidon toteutus
***, *** Dosentti, thorax- ja verisuonikirurgian erik lääk
Tulosyy
*** Oy c/o Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Turku, ***
13.1.2022
Vas sisäreiden patti
Esitiedot (anamneesi)
Nykytila (status)
Suomen Terveystalo Oy
***
Aktuelli tilanne. Reisien kipua tutkittu, MRI:ssä ei löydöstä. Noin 1kk ajan vas yläreidessä
patti. Aiemmin myös SLT uä:llä poissuljettu.
D23.9& Määrittämätön hyvänlaatuinen ihokasvain
Syvät laskimot auki.
St loc. Noin 2x3cm kokoinen iho/subkutaani resistenssi.
Suunnitelma
UA:Ilä alla ei ole poikkeavia laskimorakenteita. VSM normaalikokoinen, ei refluksia.
Diagnoosi
Seuraa tilannetta, ellei häviä 1kk kuluessa näyttö ihotautilääkärille.
D23.9&:: Määrittämätön hyvänlaatuinen ihokasvain
Toteamispäivä: 13.01.2022
Ensisijoisuus: Sivudiagnoosi tai toissijainern toimenpide
Varmuusaste: Todennäköinen tai varma
Pysyvyys: Määräaikainen

Lue myös: